dilluns

Ex libris 001 | Mitología de la China antiguaA partir d'avui, cada dilluns, pujaré il·lustracions relacionades amb el llibre o llibres que estigui llegint.

Avui començaré amb el llibre 
Mitología de la China antigua, del doctor en traducció xinesa Gabriel García-Noblejas, una obra que des d'un punt de vista analític i didàctic, elabora un recorregut a través dels diferents personatges de la mitologia xinesa, el seu origen i la seva repercussió en la cultura xinesa antiga.


 Cang Jie (倉頡,) el personatge que inicia l' Ex Libris del blog, és el creador de l'escriptura xinesa. Va néixer sabent escriure, cosa que ens demostra la importància que donaven els antics xinesos a l'escriptura com a font de saber i poder: és quelcom tan valuós que sols pot ser un poder atorgat per les divinitats (és a dir, un poder com el d'un Déu que pot moure la climatologia, o llançar raigs de foc).

A través de l'observació de la natura, Cang Jie elabora els primers ideogrames, amb formes que recorden petjades d'animals, elements de la Natura, etc.
La llegenda diu, que aquell dia que la humanitat va rebre el do de l'escriptura, del Cel plogué arròs, els dracs s'enfilaren als núvols i els esperits divins, es perderen als cims del mont Kunlun després de nits de plorar.
La seva vestimenta, feta a partir de fulles, arrels i herbes, ens demostra que és un esperit antic, abans de la civilització, on no s'utilitzava roba comuna.

Fins demà!!!
_____________________


A partir de hoy, cada lunes, subiré ilustraciones relacionadas con el libro o libros que esté leyendo .

Hoy empezaré con el libro Mitología de la China antigua , del doctor en traducción china Gabriel García-Noblejas, una obra que desde un punto de vista analítico y didáctico, elabora un recorrido a través de los diferentes personajes de la mitología china , su origen y su repercusión en la cultura china antigua .

Cang Jie (倉頡,) el personaje que inicia el Ex Libris de este blog, es el creador de la escritura china . Nació sabiendo escribir, lo que nos demuestra la importancia que daban los antiguos chinos a la escritura como fuente de saber y poder: es algo tan valioso que sólo puede ser un poder otorgado por las divinidades (es decir, un poder como el de un Dios que puede mover la climatología, o lanzar rayos de fuego).
A través de la observación de la naturaleza, Cang Jie elabora los primeros ideogramas, con formas que recuerdan huellas de animales, elementos de la Naturaleza, etc .
La leyenda dice , que ese día que la humanidad recibió el don de la escritura, del Cielo llovió arroz , los dragones se extiende hacia las nubes y los espíritus divinos, se perdieron en las cumbres del monte Kunlun tras noches de llorar .
Su vestimenta, hecha a partir de hojas, raíces y hierbas, nos demuestra que es un espíritu antiguo, antes de la civilización, donde no se utilizaba ropa común .
¡Hasta mañana!

Cang Jie