divendres

Dulce Competencia 001 | Help Us Great Warrior de Madeleine Flores

Un dels webcomics que segueixo és Help Us Great Warrior de la dibuixant Madeleine Flores.

En una barreja de manga i RPG, dibuixa una història humorística d'una guerrera antropomòrfica obsessionada per la roba, els homes de tors musculat i el maquillatge. Amb un àcid però subtil humor, reflecteix l'estil de videojocs tipus Zelda afegint pinzellades d'absurd i paròdia.
L'estil japonès que utilitza a base de trames i elements narratius del manga, el converteix en un còmic realment molt rodó, del qual l'única queixa és que quan els tens tots llegits vols més aventures.

També la podeu trobar a Twitter  https//twitter.com/heymadeleine

____________

Uno de los webcomics que sigo es Help Us Great Warrior de la dibujante Madeleine Flores

En una mezcla de manga y RPG, dibuja una historia humorística de una guerrera antropomórfica  obsesionada por la ropa, los hombres de torso musculado y el maquillaje. Con ácido pero sutil humor, refleja el estilo de videojuegos tipo Zelda así añadiéndole pinzeladas de absurdo y parodia. 
El estilo japonés que emplea a base de tramas y elementos narrativos del manga, lo convierte en un cómic realmente muy redondo, del que la única queja es que cuando los tienes todos leídos quieres más aventuras. 

También la podéis encontrar en Twitter https//twitter.com/heymadeleine