dijous

14-NAhir per Twitter, es va liar una manifestació de dibuxants bidimensional. Gràcies a @jabcomics que va tenir la paciència d'anar-los reclutant, s'hi van sumar 53 dibuxants a protestar en contra les retalladess. Aquest fou el resultat de la #manifadedibujeros
________
Ayer por Twitter, se lió una manifestación de dibujantes bidimensional. Gracias a @jabcomics que tuvo al paciéncia de irlos reclutando, se sumaron 53 dibujantes a protestar en contra los recortes. Este fue el resultado de la #manifadedibujeros