diumenge

Dissabtes AnimatsMedia Luna es un estudi argenti que elabora caretes i separadors per televisió, entre moltes altres coses. Tot i estar afincats a Argentina es van obrir pas al nostre país fent la careta de La Cosa Nostra de l'Andreu Buenafuente a TV3. La tira!

El meu preferit es aquest que pujo avui, de una campanya per la MTV que van realitzar al 2003 on converteixen els mitjans d transport en fauna silvestre.

Podeu trobar més sobre ells així com el portafoli de les seves animacions a medialuna.tv
___________________________

Media Luna se un estudio argentino que elabora caretas y separadores por televisión, entre otras muchas cosas. Aun estando afincados en Argentina se abrieron paso a nuestro país haciendo la careta de La Cosa Nostra de Andreu Buenafuente en TV3. La tira!
Mi preferido se este que subo hoy, de una campaña por la MTV que realizaron al 2003 dónde convierten los medianos d transporte en fauna silvestre.
Podéis encontrar más sobre ellos así como el portafolio de sus animaciones a medialuna.tv