dimarts

Projectes arraconats 2


[clickar per aumentar]

Segona pàgina de mostra del projecte Oficinista Gonsález. Aquí provant un altre format. Les estructures dels edificis em van quedar un xic encarcarades...en fi!
__________________

Segunda página de muestra del proyecto Oficinista Gonsález. Aquí probando otro formato. Las estructuras de los edificios quedaron un poco anquilosadas...en fin!