dijous

Anatomia d'una Ilustració 4
...i després de entintar, hop! 8h pintant amb photoshop! s'ho val, no?

_______

... y después de entintar, ¡hop! 8h pintando con photoshop! lo vale, ¿no?